Putovanja - Evropa

Putovanja

Turističko putovanje jeste unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima ili vremenskom trajanju koje turistička agencija organizator putovanja odnosno turistička agencija posrednik nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni. Turističko putovanje predstavlja zbir usluga koje pružaju kako same turističke agencije, tako i saobraćajna, hotelska i druga preduzeća koja učestvuju u zadovoljavanju potreba turista. Osnovni zadatak turističkih agencija sastoji se u posebnom oplemenjavanju tog skupa usluga i u pružanju mogućnosti turistima da željeno putovanje obezbede na jednom mestu i po jedinstvenoj ceni. Cena turističkog putovanja ne predstavlja zbir cena njegovih sastavnih delova (prevoz, smeštaj, transfer, programske posete, provizija agencije) i naknade za usluge same agencije. Ukupna cena turističkog putovanja je uvek niža od zbirne cene svih sastavnih elemenata turističkog putovanja (cena prevoza+cena smeštaja+cena transfera+cena programskih poseta+provizija agencije). Ovo je moguće jer turistička  agencija uvek dobija veliki popust kod svojih partnera – hotelijera, saobraćajnih preduzeća. Oni su voljni da te popuste odobre agenciji jer im turistička agencija predstavlja veliki izvor prihoda. U praksi, ranijih godina cena agencija često nije bila manja od prostog sabiranja cene koštanja aranžmana. Agencije su znale da će prodati aranžmane jer su jedine nudile određena putovanja u mestu u kojem posluju. Međutim, sa pojavom i razvojem interneta agencije moraju i te kako biti jeftinije i ponuditi putnicima jeftinije aranžmane nego što bi oni mogli dobiti ako bi hotel i prevoz rezervisali direktno preko interneta (bez agencijskih provizija). Kupovinom turističkog putovanja u turističkoj agenciji proističe niz pogodnosti za turiste,i to:


–   mogućnost kupovine svih neophodnih sastavnih delova turističkog putovanja u mestu stanovanja,
–   jedinstvenost cene, koja obezbeđuje sigurnost i efikasnije raspolaganje finansijskim sredstvima,
–   ušteda vremena pri kupovini turističkih usluga (diskutabilno zbog razvoja interneta),
–   mogućnost za poređenje alternativnih načina za izvođenje turističkih putovanja (raznih aranžmana) u mestu stanovanja.


Organizovanim putovanjima (turističkim aranžmanima) često se prigovara zbog njihove jednobraznosti koja dovodi do tzv. industrijalizacije turizma. Pri tome se misli na „ukalupljivanje“ turista u okviru istih ili sličnih programa putovanja. Zato je u svetu sve veći trend individualnih putovanja, gde se ljudi sami snalaze oko organizacije smeštaja i boravka, sami rešavaju problem prevoza, sami obilaze destinaciju onako kako oni žele. Svi turisti koji posete Rim  reko turističkih agencija vide uvek jedne iste atrakcije, a u Rimu i bilo kom drugom velikom gradu ima još toliko toga da se vidi i doživi. S obzirom da su sve te visokoposećene turističke atrakcije stecište turista iz svih zemalja, u okolini tih atrakcija je sve  prilagođeno njima – strancima, te zapravo turisti i nemaju kontakt sa pravim Rimom. No bez obzira na trend individualisanja u putovanju, turističke agencije će i dalje imati posla jer većina ljudi još uvek ne želi da putuje samostalno, ne žele da se muče oko rezervacija i organizacije putovanja. Sa druge strane, prilagođavaju se i agencije, koje sve više izlaze u susret grupama turista sa specifičnim interesovanjima nudeći im prilagođene programe.  Masovni turizam polako postaje prošlost a na scenu stupaju tematska putovanja za manje grupe turista.

 

Avionom iz Niša Biser Mediterana - Malta 4 dana/3 noći 13.03.- 16.03.2020

 

Turistička agencija Mladost Travel je specijalista za sve vidive putovanja I
različite destinacije. Ovde možete videti naše najbolje ponude !